Historie

Opzet en verloop van 45-plus project HET KWARTEEL in Culemborg
Wensen en verwachtingen

In december 1994 was de eerste bijeenkomst van dertig vrienden met de bedoeling van gedachten te wisselen over een mogelijk gezamenlijk woonproject.
Zij ho0rden allemaal bij een landelijke gespreksgroep, genaamd ‘Kartel’.
Door de W van Woongroep toe te voegen ontstond de naam ‘Kwartel’.
Logisch dat de naam van het gebouw het ‘Kwarteel’ werd.
De motivatie van de ‘Kartel’ leden liep sterk uiteen. Een enquête onder belangstellenden moest duidelijkheid verschaffen.
Enkele vragen en antwoorden van deze enquête zijn hieronder terug te vinden.
Veel van de toen uitgesproken wensen zijn gerealiseerd.

Enkele vragen en antwoorden:

Waarom willen wij met elkaar deze volgende fase van ons leven ingaan?
– Stimulans tot gezamenlijke activiteiten.
– Gezelligheid dichtbij.
– Geen claim op familie en kinderen.
– Samen een project opzetten en verwezenlijken.
– Verhuizen terwijl we nog fit zijn en nieuwe uitdagingen willen en kunnen aangaan.
– Niet in je eentje deze stap zetten.
– Vrienden in de buurt als je alleen komt te staan

Hoe moet het eruit zien?

– Veel punten krijgen een landhuis met koetshuizen en een appartementen gebouw.

Wat willen we gemeenschappelijk?

– Een ontmoetingsruimte, waarin een bibliotheek moet komen en met een groot terras.
– Tuin, logeerkamer(s), wasserette, klusruimte en fietsenberging

Wat willen we individueel?

– Privacy, dus eigen voordeur, woon, bad, slaap en werkkamer, keuken, berging.

Hoeveel willen en kunnen we eventueel maximaal betalen?

– Een koopsom van max. f 300.000 (gulden).

Waar moet het staan?

– Hoog scoren: het platteland, centraal in Nederland en gemakkelijk bereikbaar per openbaar vervoer.

Opzet en stappenplan

Na de enquête verbonden 18 personen zich aan dit project, 7 personen aarzelden.
Voldoende motivatie en belangstelling dus om op zoek te gaan naar locaties. Na verschillende plekken in het land bezocht te hebben, kwamen we in contact met Marleen Kaptein, de voortrekster van de ecologische woonwijk EVA Lanxmeer in Culemborg. Deze wijk ligt centraal in het land, naast het station en er konden op dat moment 200 woningen worden gebouwd. Het concept en het enthousiasme van de mensen die daar al begonnen zijn, vonden wij erg aantrekkelijk.
Gevolgen van onze keuze voor Culemborg zijn dat:
· de groep gehalveerd werd. Een aantal wilde liever op het zand (Achterhoek) wonen.
· we lid werden van de Bewoners Vereniging EVA Lanxmeer: BEL
· we merkten dat duurzaam bouwen duur bouwen is.
· we nieuwe deelnemers moesten werven. Dit deden we via via en we organiseerden een informatiedag.
· we besl0ten alles zelf te doen in particulier opdrachtgeverschap. We richtten de Vereniging Ontwikkelingsproject Woongroep Kwartel op. Inmiddels was het 1999 en ons aantal bestond uit 10 huishoudens. Dit werd de initiatiefgroep. Een zogenaamd deelnamebesluit werd getekend en alle 10 huishoudens kregen rangnummer 1 voor een eerste keuze uit de te bouwen appartementen.

Het sociale proces.

Vanaf het begin wisten we dat het belangrijk is veel energie te steken in de sociale duurzaamheid.

Wij formuleerden ons kennismakingsbeleid:

· nieuwe leden dienen 3x mee te doen aan vergaderingen of andere groepsactiviteiten.
· dan vraagt iemand van de kennismakingscommissie of men echt wil deelnemen.
· vervolgens gaan minstens 2 personen van de commissie bij de optant thuis praten over het gewenste appartement, de financiële mogelijkheden en vragen wij naar vaardigheden en voor welke werkgroep hij/zij belangstelling heeft.

De uitvoering.

Als structuur van de vereniging stelden wij een coördinerend bestuur aan, waarvan de leden zoveel mogelijk deel uitmaakten van verschillende commissies zoals: Bouw, Subsidies, Tuin, Werving en voor de Sociale, Financiële en Juridische aspecten.
We stelden met adviseurs een stappenplan op.
We kozen onze architect: opMAAT een jong bureau dat zich verdienstelijk maakt in duurzame, esthetische bouw.
We organiseerden een ‘vangnet constructie’ waarin de Principaal, een projectontwikkelaar van woningbouw verenigingen, een grote rol speelde o.a. door het ‘leveren’ van een projectmanager.
De aannemer wordt gekozen: Van Leeuwen, specialist in houtskeletbouw.
Intussen werd, op grond van makelaars adviezen, de Vrij Op Naam (VON) prijs per appartement berekend, net zoals de verdeelsleutels voor betaling van de gemeenschappelijke ruimtes en de tuin.
Op het moment dat de prijzen definitief vastgesteld waren en de aannemer gefinancierd moest worden, was een aantal deelnemers, om financiële redenen, helaas genoodzaakt af te haken.
Gelukkig zijn bij de oplevering van het gebouw voor alle woningen kopers gevonden.

De finale

Eind september 2002 begon de bouw.
Nú staat er een schitterend vrolijk en vriendelijk gebouw. De architectuur benadrukt de gezamenlijkheid: 2 ‘bananen’ verbonden door een ronde gemeenschappelijk tuin.
Eind november 2003 was de oplevering.
Wat niet zo gelopen is als wij wensten, zijn vooral de hoge kosten die, ondanks de vele bezuinigingen op de bouw, bleven oplopen. Die hoge kosten waren het gevolg van allerlei factoren:
· de vorm van het gebouw.
· de verschillende maten van de appartementen, waardoor het gebouw geen standaard vorm heeft.
· gebrek aan ervaring met regels bij particulier opdrachtgeverschap bij notaris en projectgroep.
· geen hulp in het woud van subsidieverstrekkers.
· onvoldoende duidelijkheid in de eerste gesprekken van architect, projectmanager en aannemer.
· de eisen op duurzaamheids gebied.

Wat is wel gerealiseerd van onze oorspronkelijke wensen en plannen:

· de plek; in een ecologische wijk en centraal gelegen in het land
· de fijne club bewoners
· het fraaie gebouw; het is geen recht toe recht aan gebouw geworden
· iedereen is blij met het eigen appartement

Aanbevelingen en vragen die nieuwe starters zich kunnen stellen:

· kostenbewaking: goed overleg tussen architect en aannemer in een vroeg stadium
· is de bouwteam constructie beter dan een vaste aanneem som? Vraag aan meerdere aannemers een offerte.
· keukens en badkamers in of uit het bestek laten?
· de keuze maken voor standaardbouw met lagere prijzen of veel verschillende woningtypes, die uiteraard meer kosten.
· ga kijken bij bestaande woongroepen

Het is een lange reis

Duidelijk is dat niet het doel alleen het belangrijkste is maar dat de reis op zich al heel veel biedt. Onze tocht met elkaar gaat verder, ook nu het gebouw er al een paar jaar staat.