Woongroep

Wij, de KWARTELS dus, zijn allemaal lid van de bewonersvereniging. Deze draagt bij aan een goed woonklimaat en behartigt de belangen van de leden in sociale zin.
Als eigenaar van een appartement is het lidmaatschap van de VVE (Vereniging van Eigenaars) verplicht. De VVE zorgt voor het onderhoud van het gebouw en de technische installaties.
Wij  komen uit het hele land. Onze achtergrond en arbeidsverleden zijn zeer uiteenlopend.
Ook al zijn we inmiddels wat ouder, de meesten van ons hebben bewust gekozen voor deze 45+ woongroep.
Ons uitgangspunt is het begrip ‘nabuurschap’ en ‘privacy’ is ons basisprincipe.
Door met elkaar in een groep te wonen, hopen we langer zelfstandig te kunnen blijven. Het is fijn als je wilt/kunt deelnemen aan gezamenlijke activiteiten maar we verplichten elkaar niet tot die deelname.
De werkelijke verplichtingen komen eigenlijk uitsluitend neer op die, aangaande de VVE.
Zowel de Bewonersvereniging als de VVE hebben een bestuur en diverse werkgroepen.
Iedere Kwartel die dat kan, zit of zat in een of andere werkgroep, in een bestuur of is actief in de wijk.
Soms besluit iemand spontaan een activiteit te organiseren. Samen naar de film of een museum e.d.
Iemand bakt eens wat lekkers voor bij de koffie of de jaarlijkse zomerlunch in de tuin of we trekken lootjes voor Sinterklaas.
Ook fietsen en wandelen door het Rivierenland zijn favoriete activiteiten.

Lid worden van Het Kwarteel

De woongroep heeft één- en tweepersoons huishoudens. De minimumleeftijd om toegelaten te worden is 45 jaar. Na aanmelden voor het lidmaatschap wordt een kennismakingsprocedure gestart. Die houdt in dat na gesprekken met de wervingscommissie en na minimaal 3 keer aanwezig zijn bij een groepsactiviteit, de wervingscommissie een advies over toelating tot buitenlid uitbrengt aan het bestuur van de Bewonersvereniging. Als het bestuur dat advies overneemt,  komt men op de wachtlijst als buitenlid.

Als een appartement in de verkoop komt, dient dat eerst te worden aangeboden aan de leden en buitenleden van Het Kwarteel. Zij hebben het eerste recht een bod te doen. Hebben zij geen interesse dan moet de woning worden aangeboden aan de leden van de BEL (bewonersvereniging EVA Lanxmeer). Is daar evenmin belangstelling voor kopen, dan komt de woning in de vrije verkoop.
Voor kopers die via de vrije markt een appartement in Het Kwarteel verwerven, geldt een aangepaste kennismakingsprocedure. Er wordt van uitgegaan dat zij bewust gaan wonen in een woongroep en dat zij kennis hebben van deze speciale vorm van wonen. Een koper dient bij het bestuur van de Vereniging van Eigenaars een verzoek in hem of haar het recht tot bewoning te verlenen. Bij toestemming wordt een koper automatisch lid van de Bewonersvereniging en van de Vereniging van Eigenaars.