Type-d

Deze woning heeft een oppervlak van ruim 114 m2.
Het appartement heeft een aantal voorzieningen voor personen met een beperking (op de tekening niet aangegeven).

Huis nr 34